Ευχαριστούμε θερμά


• τις Εκδόσεις "O Λόγος" για την άδεια χρήσης της Νεοελληνικής Μετάφρασης της Καινής Διαθήκης, έκδοσης 2004.

• τις Εκδόσεις "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" για την άδεια χρήσης:
 - των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης σε νεοελληνική μεταφορά.
 - των ηχητικών αρχείων της Καινής Διαθήκης σε νεοελληνική μεταφορά.

• τον κ. Σ. Καραλή για την άδεια χρήσης της Μεταγλώττισης της Καινής Διαθήκης, Γ' έκδοση.

• τον κ. Μάρκο Μπούσιο για την άδεια χρήσης των ηχητικών αρχείων της έκδοσης της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση Νεόφυτου Βάμβα.